ZKIZ.com 首頁

ZKIZ.com 統計

RF文章數:946547 RB留言數:25404
RF主題數:241098 RB文章數:119778
RF會員數:48416 RB數: 98
恒生指數

今日最高
今日最低


HSI
最近資訊

reits業績

778固定資產上升,負債下降,固定資產升到420億,債得返不足90億,營業額19億,用固定資產計係4.5厘,佢負債比率不足30%,如果多借10%可以借多45十億,大慨係現在資產的1成上下,隻設佢借貸成本2厘半,可以套2厘,營業額19億,派近...

閒廢食息磚家--味皇